Van duizend-bloemen-bloeien naar herbruikbare software

visie

Er is sterke behoefte aan software die herbruikbaar is in alle 355 gemeenten. De huidige Common Ground beweging geeft al een flinke impuls aan het denken in softwarecomponenten, die makkelijk uitwisselbaar en koppelbaar zijn. We zijn enthousiast over de visie van VNG Realisatie op de aansluiting op het gegevenslandschap van de overheid vanuit gemeentelijk perspectief. 

CCoverheid ondersteunt het proces van standaardisatie van applicaties door het bedenken en beschrijven van “raamwerkcomponenten“. Daarnaast bieden wij overzicht op relevante actoren en ontwikkelingen.

CCoverheid staat voor Common Components voor de Overheid. Dat zijn heldere beschrijvingen van gewenste software componenten, waardoor je applicaties snel kan bouwen en eenvoudig kan combineren.

Raamwerkcomponenten

Aanpak

CCoverheid maakt RaamWerkComponenten (RWC). Dat zijn compacte functionele ontwerpen van applicaties die voldoen aan de Common Ground principes en overheidsstandaards.

De component is voorzien van (denkbeeldige) stekkers, waardoor deze eenvoudig in een groter raamwerk kan worden ingebracht en aangesloten.

Een RWC is nog geen concrete applicatie, maar bestaat uit de functionele specificaties, de “aansluit-stekkers” en een prototype voor een zichtbare globale werking. Een RWC kan door de markt – in concurrentie of samenwerking – worden gebruikt voor het ontwikkelen van een concrete softwarebouwsteen.

Eenvoudig aansluiten

bouwdoos principe

Software als een CC-tje delen met andere gemeenten, dat zou mooi zijn. Om het als een bouwsteen toe te voegen aan het bestaande applicatie raamwerk en het eenvoudig aan te sluiten in de ICT-architectuur.

Proceseigenaren kijken of een stuk software bijdraagt aan de informatievoorziening voor hun bedrijfsvoering en dienstverlening. Informatiemanagers willen het ook in lijn brengen met de ICT-strategie, het beheer en beschikbare budgetten. Een bouwdoos benadering maakt het voor beide partijen eenvoudiger om in kleine stappen naar een groter geheel toe te werken.

Maatschappelijke samenwerking

Domein

Op het terrein van de digitale dienstverlening zijn er veel activiteiten en resultaten – de toptaken en ketensamenwerking.
Bij de digitale democratie en de maatschappelijke samenwerking – het aanpakken van de vraagstukken van de stad – is men nog zoekende naar de juiste aanpak en informatievoorziening.

CCoverheid richt zich daarom in eerste instantie op het versterken van de lokale democratie en samenwerking, door innovatie van het raadswerk en inzet van het Open Samenspraak Canvas.
Zie ook www.iraad.nl

 

standaard aansluitingen 

stekkers

Om een applicatie in gebruik te nemen moet deze aansluiten op de bestaande omgeving. Uiteraard op de ICT-omgeving, maar met wat fantasie is voor te stellen dat de applicatie ook moet passen bij de bedrijfsvoering, rollen, autorisaties, privacyrichtlijnen, praktisch gebruik en bij diverse overheidsstandaards. Dat beeld leidt tot een overzichtelijk aantal “stekkers” voor een applicatie om herbruikbaar te zijn.

De stekkers zijn: GEMMA, Privacy, Gebruiker, Actor, API, ICT.

Lees verder ….