Ontwikkelingen

Dit is een overzicht van ICT-ontwikkelingen rond de Open Overheid, digitale dienstverlening en innovatie van de lokale democratie. Waargenomen met een niet-overheidsbril en met als doel om de inspanningen van de overheid te helpen versterken.

VNGrealisatie en Common Ground werken toe naar een universele basisstructuur en het toegankelijk maken van vele decentrale datasets. Ook het concept van de Plus 1-gemeente geeft impulsen aan vernieuwing. Daarnaast is er Open Raadsinformatie, waarmee nu een 100-tal gemeenten hun RIS als open data beschikbaar stellen. Vanuit de Omgevingswet ontstaan eveneens belangrijke ervaringen met vernieuwende toepassingen.

Common Ground

Common Ground is een ontwerp en een veranderstrategie voor een nieuwe gemeenschappelijke gemeentelijke informatievoorziening. Deze maakt het mogelijk om de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering snel en flexibel te moderniseren.

+1-gemeente en
Samen Organiseren

Onder de paraplu van Samen Organiseren heeft ook de VNG een visie op de gemeente van de toekomst ontwikkeld. Uitgangspunt is de vraag: stel dat je een gemeentelijke organisatie van de grond af mocht opbouwen, hoe zou die er dan uitzien? Het antwoord is de +1-gemeente, gelanceerd tijdens het Congres Digitale Agenda 2020 van 2017.

Open Overheid en OpenRIS

API technologie

De eigentijdse informatievoorziening is steeds meer gebaseerd op API’s. Met een API kunnen applicaties eenvoudiger onderling gegevens uitwisselen.

NLX

Onder

Omgevingswet

OVERIG

  • Breednetwerk
    BREED is een netwerk voor kennisuitwisseling, discussie en best practices op gebied van (D)IV, Records Management en Informatie Management.