Applicaties voor de overheid: Meer, sneller en herbruikbaar

Raamwerk component

Een  RaamWerkComponent (RWC) is een compact en generiek functioneel ontwerp van een applicatie die voldoet aan de principes van het Gemeentelijke Gegevenslandschap, Common Ground en overheidsstandaards.

Het doel van een RWC is om de functionele vraag van proceseigenaren in de overheid naar een bepaalde applicatie zo te stroomlijnen, dat deze opschaalbaar is en dat de relevante standaards en richtlijnen al zijn opgenomen.

Een RWC kan door de markt – in concurrentie of samenwerking – worden gebruikt voor het ontwikkelen van een concrete softwarebouwsteen.

Een RWC sluit functioneel zoveel mogelijk aan op de referentie-componenten van GEMMA. De component is voorzien van (denkbeeldige) stekkers, waardoor deze eenvoudig in een groter raamwerk kan worden ingebracht en aangesloten.

Een RWC is nog geen concrete applicatie, maar bestaat uit de functionele specificaties, de “aansluit-stekkers” en een prototype voor een zichtbare globale werking.

Het symbool voor een RWC is afgeleid van het GEMMA/Archimate symbool voor een applicatie-component. Het heeft een stippellijn om aan te geven dat het een toekomstige applicatie is. De connectoren – die de “stekkers” verbeelden – staan op de plaats van de twee rechthoekjes.

Om een applicatie in gebruik te nemen moet deze aansluiten op de bestaande omgeving. Uiteraard op de ICT-omgeving, maar met wat fantasie is voor te stellen dat de applicatie ook moet passen bij de bedrijfsvoering, rollen, autorisaties, privacyrichtlijnen, praktisch gebruik en bij diverse overheidsstandaards. Dat beeld leidt tot een overzichtelijk aantal “stekkers” voor een applicatie om herbruikbaar te zijn.
GEMMA-stekker
De applicatie past functioneel in het GEMMA-raamwerk en de relevante overheidsstandaards. De bedrijfsfunctie en de referentiecomponent die de applicatie realiseert zijn benoemd.

De informatie-objecten binnen de applicatie zijn conform de informatie- en datamodellen (basisregistraties, domeinmodellen).

Privacy-stekker
De applicatie voldoet aan de AVG. Via de Blauwe knop kunnen personen hun gegevens in het systeem bekijken.
Gebruiker-stekker
De look-and-feel van de applicatie past bij de algemene standaards. De applicatie voldoet aan de huisstijl regels en de webtoegankelijkheid.
Actor-stekker
De gebruikers in de organisatie kunnen hun rol als actor met deze applicatie waarmaken. Iedere rol kan worden geautoriseerd. De applicatie gebruikt bestaande tabellen met alle gebruikers, toegangscodes en rechten.
API-stekker
De applicatie kan communiceren volgens de API-strategie die met Common Ground vorm krijgt.
ICT-stekker
De applicatie past bij de hardware, het operating system en de programmeertaal die de organisatie gebruikt. Indien van toepassing sluit de applicatie aan op de ontwikkelomgeving.

De bouwsteen past ook binnen het informatie en ICT-beleid van de organisatie. De beheerinspanning is acceptabel. De applicatie verstoort niet de werkrelatie met bestaande leveranciers.

Kosten van aanschaf en beheer passen in het beleid en de begroting.